top of page

za barokową kurtyną w dawnym pałacu biskupów krakowskich w kielcach

scenariusz: izabela wójcik

prowadzenie: artur ptak

Kiedy w roku 1635 król Władysław IV odsunął od spraw publicznych biskupa Jakuba Zadzika, nominując go na biskupstwo krakowskie, nie spodziewał się, że jednym

z owoców tego zesłania będzie powstanie okazałej barokowej rezydencji w prowincjonalnych wówczas Kielcach. Budując tam swą letnią siedzibę, biskup zrealizował ambicję posiadania lokum godnego możnowładcy, pełnego przepychu i dzieł najlepszych artystów, które w dodatku spełniało wszelkie wymogi nowoczesności. Pałac wielokrotnie gościł później ważne osobistości, a nawet koronowane głowy. Przez kilkaset lat omijały go wojenne zawieruchy i dziś jest najlepiej zachowaną polską rezydencją magnacką z czasów baroku. Zapraszamy w jej progi.

film powstał w oparciu o zajęcia edukacyjne prowadzone przez dział edukacji muzeum narodowego w kielcach

Materiały uzupełniające
bottom of page