top of page

stowarzyszenie fala kultury

Mińska 25

03-808 Warszawa

 

Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KrS: 0000463716

NIP 113-28-65-890

regon 146693240

bank ochrony Środowiska  54 1540 1157 2115 9133 2150 0001

email: stowarzyszeniefalakultury@gmail.com

www: falakultury.pl

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

bottom of page